Kozmetik Medikal Cihaz Ürün İthalat ve İhracatçılar Derneği

Gallery

İletişim Bilgilerimiz

Üniversite Mah. Firuzköy Bulvarı Yolu No :63 Avcılar / İstanbul

yonetim@kozmed.com.tr

0(212) 598 24 14

Genel

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve güzellik uzmanı esnafların katıldığı “Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzellik uzmanı esnaflarının beklediği Güzellik Uzmanlarının Tıbbi Cihaz Kapsamına Girmeyen Cihazları Kullanarak Tıbbi Amaçlı Olmayan İşlemleri Yapabilmesi ve Bu Uzmanların Sahip Olması Gereken Belgeleri Düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını kürsüde imzaladı. Bu büyük müjde kamuoyunda sevinç ile karşılandı. Uzun süren mücadeleler neticesinde, güzellik uzmanları ve cihaz ithalatçıları bu düzenlemeyle hukuksal güvenceye kavuşmuştu.

Bu müjde, tıbbi olmayan ve herhangi bir hastalık tedavisinde kullanılmayan epilasyon cihazlarını imal eden veya ithal edip satan çok sayıda şirketin de güven içinde yatırım yapması anlamına geliyordu. Aynı zamanda bu müjde, çıraklık, kalfalık, ustalık belgelerini almış çok sayıda kişinin kurslara gitmesine, eğitimler almasına bir altın bilezik olarak görülecek güzellik uzmanlığı mesleğini seçmelerine imkan tanımış, güvence olmuştur. Son günlerde, Danıştay 10.Dairesinin 2017/1846 Esas numaralı dosyasından 12 .11.2020 tarihinde verilen iptal kararı gündeme getirilerek güzellik salonlarındaki tüm faaliyetlere müdahale edilmeye çalışılmaktadır.

Bu karara karşı sektörden çok sayıda kişi ve kurum, haber alır almaz davaya müdahale talebinde bulunup kararı da temyiz etmiştir.

KOMED olarak yapmış olduğumuz detaylı çalışmalar neticesinde tarafımızca davaya müdahale talebinde bulunulmuş ve itirazlar sunulmuştur. Karar bir yıl önce verilmiştir, yani yeni değildir ve tamamen kötüniyetli olarak sektörde panik yaratma gayesi ile haberleştirilmektedir.

Danıştay 10. Daire Başkanı ve bir üye dahi alınan karara muhalif oy vererek iptalin doğru olmadığını gerekçelendirmiştir. Üst mahkemenin kararı bozacağına inanmakta ve de umut etmekteyiz. Fakat epilasyon konusunda yeni bir düzenleme de bulunmakta olup bu hususta da etraflıca çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Aşağıda MDR olarak isimlendirilen bu düzenlemeye de değinmekteyiz.

Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, Danıştay kararı ile Anayasa’nın 125. Maddesi görmezden gelinmiş ve zaten pandemi tedbirleri dolayısı ile iş yerlerini açamayan esnafın iyice ekonomik darboğaza ve çaresizliğe sürüklenmesine sebebiyet verilmiştir. Anayasa’nın 125.maddesinde “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” açık hüküm vardır.Bu ise yerindelik denetimi yasağıdır.

Güzellik uzmanlarının epilasyon yapmasını düzenleyen genelgeyi, bazı kriterlere göre düzenleme yapılmadığı gerekçesi ile daha önce yine Danıştay 2008 tarihinde iptal etmişti. İptal kararında; epilasyon cihazının(IPL) bilimsel ve teknik yönden incelenmesi yapılsın, bunun için komisyon kurulsun ve kullanıcı eğitimi hesap edilsin, denetime imkan tanınsın denmişti.

Bunun üzerine komisyon kurulmuş, bilimsel ve teknik yönlerden IPL cihazı incelenmiş ve diğer Danıştay’ın tüm istediği hususlar yerine getirilmiş nihayetinde Cumhurbaşkanımızın imzası ile yürürlüğe girmişti.

Şimdi aynı gerekçeler ile Sağlık Bakanlığı bilimsel komisyonu beğenilmeyerek, tekrar iptal kararı verilmesi ise açık yerindelik denetimi yasağı ve idarenin yönetim ve takdir yetkisine aykırıdır.

Biz KOMED olarak, sektörde birliği sağlamak ve haklı mücadelede gücümüzü birleştirmek üzere kurulmuş bir derneğiz. Çünkü biliyoruz ki;

-110.000 güzellik salonu işleten esnaf ve tacir,
-Güzellik uzmanlığı eğitimini almış ve mesleği seçmiş belge sahibi işe ihtiyacı olan gençler,

-Cihaz imalatı ve ithalatını yapan şirketler,

-Sektörle iş imkanı bulan ilgili iş kolları,
-Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitim veren ve bu amac ile kurulmuş kurumlar,

-Güzellik salonlarının çalışması ile iş imkanı bulan ve kazanç elde eden çok sayıda diğer meslek sahipleri,

-Bu kişilerin aileleri,
-Güzellik salonlarında işin ehlinden makul fiyata hizmet alan tüketici statüsündeki vatandaş.

herkes, kararı iptal ettiren, diplomadan kira kazancı amacı güdenlerin de çok iyi bildiği gibi epilasyon işlemini hekimler yapmaz, yanında çalıştırdığı güzellik uzmanına yaptırır.

Yine hepsi, çözümün müjdeyi veren Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın seslerini duyması olduğunu bilmekte ve bunu umut etmektedir. Bizler de Dernek olarak haklının sesi olmak için çalışmaktayız.

Diğer taraftan ayrıca Avrupa Birliği tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) düzenlenmiş olup bu düzenleme 25.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Üye ülkelerin iç hukuklarını bağlı oldukları sözleşme gereği revize etmesi, düzenlemesi gerekir. Güzellik salonlarında kullanılan ve tıbbi cihaz olmadığı halde teknik şartnamesi(Spesifikasyonu) hazırlanması gereken cihazlardan biri de epilasyon cihazıdır. Bu yönü ile gelişen teknolojiye paralel hızda mevzuat ihtiyacı hukuk devleti ilkesinin gereğidir ki kazanılmış haklar korunabilsin. 05.10.2021

Kamuoyuna saygımızla…

Kozmetik Medikal Cihaz ve Ürün İthalatçıları ve İmalatçıları

Derneği Başkanı

Birdal DUMAN

Author

berk

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.